Tag: middle east

Farsi Leaflet: Family is Still Family
Family, Resource, Visibility

Farsi: خانواده هنوز هم همان خانواده است. . . . و محبت هم همان محبت. . . .

خانواده هنوز هم همان خانواده است. . . . و محبت هم همان محبت. . . . بسیاری از والدین و خانواده‌ها عزیزی دارند که همجنس‌باز (زن یا مرد)، دوجنسه یا تراجنسیتی (LGBT) یافته است.وقتی این مسئله در رابطه با شخصی از نزدیکان برملا می‌شود، طبیعی است اعضای خانواده خود را با سوالات متعدد مواجه […]