ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัว . . .ความรักก็ยังคงเป็นความรัก . . .

Thai Leaflet

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัว . . .ความรักก็ยังคงเป็นความรัก . . .

ผู้ปกครองและครอบครัวจำนวนมากมีสมาชิกครอบครัวเป็นเลสเบี้ยน เกย์ คนสองเพศ หรือคนแปลงเพศ (LGBT)  เมื่อบุตรที่รัก “ออกมาเปิดตัว” ก็เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกในครอบครัวจะตั้งคำถาม  ข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการที่คุณควรรู้เกี่ยวกับจุดยืนในการจัดการกับคำถามของคุณมีดังต่อไปนี้

  • คนเราไม่ได้เลือกว่าตนจะรักใครหรือรักอย่างไร

การเป็น LGBT ไม่ใช่เรื่องของทางเลือกหรืออุบัติเหตุ  และก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการอพยพมาที่สหรัฐ การอาศัยในเมืองใหญ่ หรือการมีเพื่อนที่เป็น LGBT ในความเป็นจริงแล้วตามข้อมูลของสถาบันวิลเลี่ยมส์ คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย UCLA ประชากรเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกในสหรัฐ 325,000 คนหรือคิดเป็น 2.8% ระบุตนเองว่าเป็น LGBT  แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าปัจจัยใดที่เป็นตัวกำหนดรสนิยมและเอกลักษณ์ทางเพศ แต่ผู้คนที่เป็น LGBT จะรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่วัยเด็ก

  • ผู้ปกครองและบุตรหลานที่เป็น LGBT ไม่ได้ทำสิ่งใดผิด

ความรู้สึกผิดและความละอายเป็นความรู้สึกเริ่มต้นที่พบได้ทั่วไปสำหรับผู้ปกครองของคนที่เป็น LGBT แต่ผู้ปกครองไม่ใช่สาเหตุที่บุตรหลานของพวกเขาเป็น LGBT   มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ยังไม่ทราบแน่ชัดซึ่งเป็น “สาเหตุ” ที่ทำให้เป็น LGBT  การเป็น LGBT เป็นเพียงตัวตนของเด็กเท่านั้น  การวิจัยพบว่าการยอมรับของครอบครัวช่วยส่งเสริมสุขภาพและความผาสุขได้  ความรักและการสนับสนุนของครอบครัวช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและการทำร้ายตนเอง เช่น การใช้สารเสพติด ปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการฆ่าตัวตาย

  • ผู้ที่เป็น LGBT สามารถมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

LGBT หลายคนมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพดี สหรัฐและโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีรัฐและประเทศต่างๆ ให้การยอมรับการแต่งงานในเพศเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ  สถาบันวิลเลี่ยมพบว่าจากจำนวน 33,000 คนของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันนั้น 26% ในจำนวนนี้กำลังเลี้ยงบุตรของพวกเขาเอง  นอกจากนี้ LGBT แต่ละคนก็มีชีวิตการทำงานที่ประสบความสำเร็จ  ธุรกิจ บริษัท หน่วยงาน องค์กรไม่แสวงหากำไรหลายแห่งสนับสนุนพนักงานที่เป็น LGBT ของพวกเขาอย่างเปิดเผย

  • ความเชื่อทางศาสนากำลัง เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการขึ้นและเปิดรับ LGBT มากขึ้น

ความเชื่อและศาสนาหลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงและเปิดรับชาว LGBT มากขึ้นเรื่อยๆ   เนื้อหาในคัมภีร์ทางศาสนาถูกเขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าความคิดและวัฒนธรรมของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หลายความเชื่อยอมรับแล้วว่าการต้อนรับชาว LGBT เข้ากลุ่มเป็นการตอกย้ำคุณค่าทางศาสนาและจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งเกี่ยวกับความรัก ความปราถนาดี พระเจ้าผู้ทรงเมตตา และความเชื่อที่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ

  • ทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

กฎหมายสิทธิมนุษยชนของหลายรัฐและหลายเขตปกครองให้การปกป้องคุ้มครองชาว LGBT  แต่ยังอาจจะมีการกีดกันต่อบุคคลผู้ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม ความปลอดภัย และความเคารพต่อผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา สถานที่กำเนิด สถานะการย้ายถิ่นฐาน รสนิยมทางเพศ หรือเอกลักษณ์ทางเพศ

  • ให้การศึกษาแก่ตัวท่านเองและผู้อื่น

ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลมีพร้อมอยู่แล้ว กลุ่มต่างๆ เช่น PFLAG (กลุ่มเพื่อผู้ปกครอง ครอบครัว และเพื่อนผู้สนับสนุน LGBT อันเป็นที่รักของพวกเขา) สมาพันธ์ชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิคที่แปลกแยกแห่งชาติ (NQAPIA) และโครงการความภาคภูมิใจของชาวเอเชียคือแหล่งทรัพยากรที่ให้การสนับสนุนคุณและครอบครัว  ติดต่อพวกเขาได้ที่ www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org

คุณไม่ได้โดดเดี่ยว

 

Download the Thai leaflet PDF.

Watch the PSA videos.