Posts

គ្រួសារគឺនៅតែជាគ្រួសារ . . . . ស្នេហាគឺនៅតែជាស្នេហា . . . .

Khmer Leaflet

គ្រួសារគឺនៅតែជាគ្រួសារ . . . . ស្នេហាគឺនៅតែជាស្នេហា . . . .

សាច់ញាត្តិជាច្រើន និងក្រុមគ្រួសារមានដែលមានសមាជិកម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់នោះគឺជាស្រីស្រឡាញ់ ស្រីដូចគ្នា, ជាប្រុសដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា, ជាទ្វេរភេទ ឬប្តូរភេទ (ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា: LGBT) ។ នៅពេលដែលសមាជិកជាទីស្រឡាញ់ “ចាកចេញទៅ ” វាគឺក៏បានក្លាយជារឿងធម្មជាតិសម្រាប់ សមាជិកគ្រួសារដែលមានចោទជាសំណួរ។ ជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ របស់អ្នកមានការពិតដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវដឹង:

 • មនុស្សគ្រប់រូបមិនបានជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់ស្រឡាញ់ ឬស្រឡាញ់យ៉ាងដូចម្តេចទេ

ការកំណត់ថាជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមិនមែនជាបញ្ហានៃរឿងជម្រើស ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ វាមិនមែនដូចជាការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក និងរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំ ឬរាប់អានមិត្តភក្តិស្រឡាញ់ភេទ ដូចគ្នានោះដែរ។ ជាការពិតណាស់មនុស្សចំនួន 325,000 ឬ 2,8% នៃចំនួនប្រជាជននៅអាស៊ីប៉ាស៊ី ហ្វិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរកឃើញថាជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានវីលីយ៉ាម (Williams) នៃសាលាច្បាប់ (UCLA)។ ខណៈពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹង ច្បាស់ថា តើការតំរង់ទិសភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រត្រូវបានកំណត់ ជាមនុស្សភាគច្រើនដែល ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទទួលស្គាល់ពីភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេទាំងនៅវ័យក្មេង។

 • ឪពុកម្តាយ និង កូនៗដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេ

រាល់កំហុស និងភាពអាម៉ាស់គឺជាអារម្មណ៍ដំបូងទូទៅសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់កូនៗដែលស្រឡាញ់ ភេទដូចគ្នាឪពុកម្តាយមិនមែនជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់ក្លាយជាអ្នកស្រឡាញ់ ភេទដូចគ្នានោះទេ។ វាមិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកត្តាបរិស្ថានដែលថាជា”មូលហេតុ”មួយដើម្បីបង្ករឱ្យ មានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិរបស់មនុស្ស។ ការ ស្រាវជ្រាវបានរកឃើញមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមគ្រួសារជម្រុញសុខភាពល្អ និងសុខុមាលភាពខ្ពស់ ផងដែរ។ ក្ដីស្រឡាញ់ពីក្រុមគ្រួសារ និងការគាំទ្ររបស់ពួកគាត់ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ឥរិយាបថ ការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯង: ដូចជាការរំលោភបំពានសារធាតុកត្តាហានិភ័យសុខភាព និង ការប្រព្រឹត្ត អំពើអត្តឃាត។

 • មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានជីវិតសប្បាយរីករាយ និង ជីវិតជោគជ័យ

មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាច្រើនអាចដឹកនាំជីវិតពេញលេញ និងមានសុខភាពល្អ។ នៅសហរដ្ឋ អាមេរិក និងក្នុងពិភពលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅអាមេរិកនិងនៅប្រទេសជាច្រើន ទៀតមានការទទួលស្គាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នា។ វិទ្យាស្ថានវីលីយ៉ាម (Williams) បានរក ឃើញថាចំនួនមនុស្ស 26% នៃ 33.000 នៃ AAPIs នៅក្នុងការមានទំនាក់ទំនងភេទដូចគ្នាត្រូវបាន ទទួលចិញ្ចឹមកូន។ លើសពីនេះទៀតបុគ្គលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារីករាយជាមួយអាជីពបានទទួល បានជោគជ័យ។ អាជីវកម្មជាច្រើន ក្រុមហ៊ុន ទីភ្នាក់ងារ និងមិនរកកម្រៃដោយបើកចំហគាំទ្រមនុស្ស ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ពួកគេ។

 • កាន់តែមានប្រពៃណីការវិវត្តន៍និងកាន់តែស្វាគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

កាន់តែច្រើនឡើង, ជំនឿ និងសាសនាជាច្រើនបានស្វាគមន៍ក្នុងការវិវត្តមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ ឃ្លាមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរដើម្បីពិពណ៌នាអំពីការគិត និងវប្បធម៌នៃពេលវេលាជាក់ លាក់មួយ។ ជំនឿសាសនាជាច្រើនទទួលស្គាល់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺដើម្បីបញ្ជាក់តម្លៃខាង សាសនា និងខាងវិញ្ញាណដ៏ខ្លាំង: ដូចជាក្ដីអាណិតអាសូរ ក្ដីស្រឡាញ់ ព្រះមេត្តាករុណា និងជំនឿដើម្បីព្យាបាលអ្នកដទៃទៀតអំពីរបៀបមួយដែលចង់ត្រូវព្យាបាលមកវិញ។

 • ធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

ច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់រដ្ឋ និង ទីក្រុងជាច្រើនដែលកំពុងតែការពារមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែ លទ្ធភាពនៃការរើសអើងចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកំពុងត្រូវបន្តមាន។ វាគឺជាការ ទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការបង្កើតពិភពលោកមួយពោរពេញទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ សុវត្ថិភាព និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតពីពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍សាសនា កន្លែងប្រភពដើម ធម្មជាតិ ស្ថានភាព អន្តោប្រវេសន៍ ការតំរង់ទិសខាងផ្លូវភេទ ឬអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ។

 • អប់រំខ្លួនអ្នក និងអ្នកដ៏ទៃទៀត

ការគាំទ្រ និងធនធានជាកត្តាចំបាច់បំផុត។ មានក្រុមដែលចូលរួមដូចជា PFLAG (សម្រាប់ឪពុកម្តាយ ក្រុមគ្រួសារ និង មិត្តភក្តិការគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ) កោះសម្ព័ន្ធខ្ទើយជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (NQAPIA) និងគម្រោងអាស៊ីសម្រាប់មោទនភាពគឺជាធនធាន សម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក។ ទាក់ទងតាមរយៈ www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

អ្នកមិនមែននៅម្នាក់ឯងទេ

 

Download the Khmer (Cambodian) leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

Tsev Neeg Tseem Yog Tsev Neeg. . . . Kev Hlub Tseem Yog Kev Hlub

Hmong Leaflet

Tsab ntawv no hais txog Lesbian (poj niam nyiam poj niam), Gay (txiv neej nyiam txiv neej), Bisexual (ib tus neeg nyiam poj niam thiab nyiam txiv neej), Trangender (tub ua ib tug ntxhais los ntxhais ua ib tug tub lossis ua tubntxhais) – tagnrho cov lus no yog LGBT. Peb txhais LGBTQ lis nos. Peb taus taub hais tias hauv peb haiv neeg Hmoob peb tsi tau muaj concensus hais tias peb yuav txhais lis cas tabsis peb yog ib pab neeg LGBTQ, raws lis peb paub thiab raws lis peb taus tham thiab raws lis peb pom peb muab ntsiab lus LGBTQ txhais lis no.

 

Tsev Neeg Tseem Yog Tsev Neeg. . . . Kev Hlub Tseem Yog Kev Hlub

Ntau cov niam-txiv thiab tsev neeg muaj ib tug neeg lawv hlub lossis txheeb ze uas yog LGBT. Thaum lawv qhia rau lawv tsev neeg hais tias lawm yog LGBT ces lawv tsev neeg yeej yuam muaj lus noog. Ua ntej koj yuav noog koj cov lus, cov nos yog ib cos nqe lus tseem ceeb koj yuam tsum tau paub txog:

 

Yus tsi xaiv los ua LGBT

Txojkev yog LGBT tsi yog ib txojkev yus xaiv lossis tsis yog lam tshwm sim. Nws tsis tshwm sim los ntawm tebchaws Meskas, nyob hauv cov nroog loj, lossis muaj cov phooj ywg LGBT. Raws lis Williams Institute nyob ntawm University of California Los Angelos qhov tseeb tiag, 325,000 tus neeg lossis 2.8% ntawm cov neeg Asian Pacific Islander uas nyob hauv tebchaws Meskas yog hom neeg LGBT. Feem ntaus cov neeg uas yog LGBT nws yeej paub tau hais tias nws yog LGBT thaum hnub yug yau los lawm.

 

Cov niam-txiv thiab lawv Tus Menyuam LGBT Yeej Tsis Tau Ua Dabtsi Txhaum

Kev ua txhaumthiab kev poob ntsej muag yog kev xav xub thawj ntawm cov niam-txiv ntawm cov neeg LGBT, tabsis cov niam-txiv tsis tau ua dabtsi rau lawv cov menyuam kom dhau mus ua cov neeg LGBT. Yeej tsis paub tias muaj feem dabtsi “yuav ua kom” ib tug dhau mus ua tus neeg LGBT. Tus menyuam ntawv yeej yog LGBT xwb.

 

Raws lis kev tshawb fawb tau nrhiav thaib pom thaum tsev neeg tos txais tau lawv tus menyuam LGBT ua taus kev noj qab haus huv thiab kev nyob zoo. Thaum tsev neeg hlub thiab txhawb pab txhawb nqa txo tau tej kev pheej hmoo tsis zoo, txo kom txhob coj tus cwjpwm tsis zoo xws li kev quav yeeb tshuaj, feem yuav ua rau muaj mob nkeeg, thiab kev tua yus tus kheej.

 

Cov Neeg LGBT Muaj Kev Kaj Siab thiab Ua Neej Tau Vam Meej

Cov neeg LGBT coob leej tuajyeem nyob tau tsis muaj mob nkeeg thiab muaj kev kaj siab lug. Tebchaws Meskas thiab lub ntiaj teb pauv hloov sai heev. Ntau lub lav thiab cov tebchaws txias tau thiab lees paub txog kev sib yuav ntawm txivneej thiab txivneej losyog pojniam thiab pojniam. Lub Williams Institute pom tau tias 26% ntawm 33,000 AAPIs hauv cov tsev neeg uas yog poj niam yuav poj niam lossis txiv neej yuav txiv neej tab tom tus mes tub mes nyuam. Ntxiv rau qhov no, cov neeg LGBT yeej muaj kev vam meej rau kev ua haujlwm. Ntau yam haujlwm lag luam, cov tuam txhab, cov chaw ua haujlwm, thiab cov koom haum pab neeg txom nyem muaj kev pab txhawb rau cov LGBT ua haujlwm rau lawv.

 

Muaj ntau cov pawg ntseeg thiab cov coj kab lis kev cai tau pauv thiab hloov los txais tos cov neeg LGBT

Yim muaj cov neeg ntseeg thiab kev ntseeg tos txais taus ntau ntxiv yog kev pauv hloov dhau mus ua cov neeg LGBT. Cov lus vaj lug kub qee yam sau piav qhia txog kev xav thiab kab lis kev cai ntawm ib lub sijhawm tshwj xeeb twg. Ntau cov neeg ntseeg tamsis no lees paub tias kev txais tos cov neeg LGBT yog kev pab txhawb nqa rau kev ntseeg xaj xab nam thiab yam muaj nuj nqi ntawm feem kev ntseeg dab qhuas xws li kev hlub tshua, kev hlub, kev hlub tshua ntawm Tswv Ntuj, thiab yog ibqho kev ntseeg txog kev saib taus lwm tus neeg uas ib tug neeg xav kom nws raug saib tau licas.

 

Ua kom lub ntiaj teb yog ib qho chaw zoo tshaj rau sawvdaws txhua leej txhua tug

Ntau lub xeev thiab lubnroog loj cov cai lij choj ntawm tibneeg txoj cai muaj kev tiv thaiv cov neeg LGBT. Tabsis, tej kev ntxub ntxaug losyog kev sib cais rau tus neeg uas muaj qhov sib txawv tseem niaj hnub muaj. Nws yog peb lub luag haujlwm yuav los tsim ib lub ntiaj teb kom muaj kev ncaj ncees, muaj kev nyab xeeb thiab kev sib hawm rau lwm tus neeg yam tsis xav txog qhov yog ib haiv neeg twg, haiv neeg tsawg, kev ntseeg xaj xab nam, qhov chaw keeb kwm, qhov tseem yog neeg hla tebchaws, tsis hais yog txivneej losyog pojniam, lossis yog LGBT.

 

Kawm thiab qhia rau tus kheej thiab lwm tus.

Kev pab txhawb nqa thiab cov neeg pab yog muajtxij. Lub koomhaum xws li PFLAG (rau cov niam-txiv, cov tsev neeg thiab cov phooj ywg uas pab txhawb nqa tus lawv hlub es yog LGBT), Lub Koom Haum National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) thiab Lub Koom Haum Asian Pride Project yog qhov chaw rau koj thiab koj tsev neeg rhiav kev pab thiab txhawb nqa. Tiv toj rau lawv rau ntawm www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

 

Yog koj muaj lus nug lossis koj xav nrog ib tug neeg Hmoob tham txog LGBT:

 

Minnesota: Shades of Yellow (SOY)

community@shadesofyellow.org

651-300-2373

 

Wisconsin: Freedom, Inc

mouazon@gmail.com

608-661-4089

 

Tsis Yog Koj Ib Leeg Xwb.

 

Download the Hmong leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

Lao Leaflet

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນແລະຄອບຄົວຫຼາຍຄອບຄົວມີຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກເປັນເລັສບ້ຽນ, ເກ, ຮັກທັງສອງເພດຫຼືຄົນແປງເພດ (LGBT).   ເມື່ອຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ ‘ເປີດເຜີຍຕົນເອງ’, ມັນເປັນທໍາມະຊາດທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຈະຕ້ອງມີຄໍາຖາມ.  ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່າວເຖິງຄໍາຖາມຂອງທ່ານ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງຮູ້:

 • ຄົນເຮົາເລືອກບໍ່ໄດ້ວ່າຄວນຈະຮັກໃຜຫຼືຮັກແບບໃດ.

ການລະບຸວ່າເປັນ LGBT ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງທາງເລືອກຫຼືໂດຍບັງເອີນ.  ບໍ່ແມ່ນມັນເກີດຂຶ້ນມາຈາກການເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດ, ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່, ຫຼືມີໝູ່ເປັນ LGBT. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ, ປະຊາກອນຊາວອາຊີ-ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ (APPI)ຈໍານວນ 325,000 ຄົນຫຼື 2.8% ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າເປັນ LGBT, ອີງຕາມສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ UCLA.  ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄວາມມັກທາງເພດແລະການກໍານົດທາງເພດນັ້ນຖືກກໍານົດແນວໃດ, ຄົນ LGBT ສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

 • ພໍ່ແມ່ແລະລູກທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດຜິດ

ຄວາມຜິດແລະຄວາມອາຍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວໄປສໍາລັບພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ເປັນ LGBT, ແຕ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ LGBT.  ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີປັດໃຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດຈະຮູ້ໄດ້ເຊິ່ງ “ເຮັດໃຫ້” ຜູ້ໃດໜຶ່ງເປັນ LGBT.  ການເປັນ LGBT ແມ່ນງ່າຍທີ່ບອກວ່າເດັກຜູ້ໃດເປັນ.  ການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າການຍອມຮັບຂອງຄອບຄົວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.  ຄວາມຮັກແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄອບຄົວຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກໍາການທໍາຮ້າຍຕົນເອງທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນການໃຊ້ສານຕ້ອງຫ້າມ, ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະການຂ້າຕົວຕາຍ.

 • ຄົນທີ່ເປັນ LGBT ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຄົນທີ່ເປັນ LGBT ສາມາດເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ສໍາເລັດຜົນແລະມີສຸຂະພາບດີ. ສະຫະລັດແລະໂລກຂອງເຮົາກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.  ຫຼາຍຣັຖແລະຫຼາຍປະເທດຮັບຮູ້ເຣື່ອງການແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນ.  ສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ພົບວ່າ 26% ຂອງຈໍານວນ AAPIs 33,000 ຄົນທີ່ມີຄວາມສໍາພັນເພດດຽວກັນນັ້ນໄຊ້ຊີວິດເປັນພໍ່ຫຼືແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່.  ນອກຈາກນັ້ນ, ບຸກຄົນທີ່ເປັນ LGBT ຍັງມີຄວາມສຸຂກັບອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  ມີທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ໜ່ວຍງານ, ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງໃຫ້ການສະນັບສະນູນລູກຈ້າງທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.

 • ຮີດຄອງປະເພດນີທີ່ນັບຖືກັນມາຫຼາຍຢ່າງກໍາລັງປ່ຽນແປງກໍາລັງມີການຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ເປັນ LGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ 

ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄວາມເຊື່ອຖືແລະສາສນາທີ່ກໍາລັງປ່ຽນແປງເພື່ອຕ້ອນຮັບຄົນ LGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ.   ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນພະຄໍາພີບາງອັນຂຽນໄວ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄິດແລະວັດທະນະທັມຂອງເວລາຍຸກສະໃໝນັ້ນໂດຍສະເພາະ.  ດຽວນີ້ຄວາມເຊື່ອຖືແລະແນວທາງສາສານຫຼາຍຢ່າງຍອມຮັບວ່າການຮັບເອົາຄົນ LGBT ແມ່ນເພື່ອເນັ້ນຄ່ານິຍົມທາງສາສນາແລະຈິດໃຈໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເຊັ່ນມີຄວາມເມດຕາສົງສານ, ຄວາມຮັກ, ພະເຈົ້າຜູ້ເມດຕາ, ແລະມີຄວາມເຊື່ອວ່າຄວນຈະປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນເໜືອນກັບຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນກະທຳກັບໂຕເອງ.

 • ເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນທີ່ດີກວ່າກັບທຸກຄົນ

ກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ຫຼາຍໆເຂດເມືອງແລະຣັຖໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນ LGBT.  ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈຳແກກຜິວພັນແລະການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄົນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນສົງຄົມທົ່ວໄປ.  ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສ້າງໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນທັມ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເລື່ອງເຜົ່າພັນ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ບ່ອນທີ່ກໍາເນີດ, ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງ, ຄວາມມັກທາງເພດ, ຫຼືການລະບຸທາງເພດ.

 • ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ

ພວກເຮົາມີການສະນັບສະນູນແລະເປັນທີ່ເພິ່ງໃຫທ່ານ. ກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ PFLAG (ສໍາລັບພໍ່ແມ່, ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະນັບສະນູນຄົນ LGBT ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ), ພັນທະມິດຊາວເກາະອາຊີປາຊີຟິກເຄຣັຽແຫ່ງຊາດ (NQAPIA) ແລະໂຄງການຄວາມພູມໃຈອາຊີແມ່ນເປັນທີ່ເພິ່ງສໍາລັບທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  ຕິດຕໍ່ຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້ທີ່www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ.

 

Download the Lao leaflet PDF.

Watch the Lao PSA video.

Media Release: Announcing Family Acceptance Campaign & Workshop Tour

MEDIA RELEASE
For More Information, Contact: Jay Blotcher, 845-612-9837, jay@publicimpactpr.com or Alan Klein, 917-720-4017, alan@publicimpactpr.com

Asian Parents Throw a Lifeline to their LGBTQ Children in Powerful, New Asian Family Acceptance Campaign

NQAPIA announces first-ever LGBTQ-positive ads to air on major Asian television networks, backed by multi-city Asian Family Acceptance workshop tour


A news conference will be held on Tuesday, May 17 in NYC followed
by a VIP Reception. Watch the events live-streaming via Meerkat
on Twitter at 5:30 p.m. and again at 6:30 p.m. Eastern Time.


NEW YORK CITY — Following on the heels of Friday’s historic decision by the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of Education that Title IX of the Civil Rights Act protects transgender students from discrimination in educational settings, NQAPIA will announce a groundbreaking family acceptance campaign designed to bridge the cultural divide that prevents Asian American, South Asian, Southeast Asian, and Pacific Islander (API) children from coming out to their parents. In contrast to the western dynamic, API parents are now opening the closet door for their children.

NQAPIA’s new Asian Family Acceptance Campaign includes a landmark series of emotionally-moving television ads, entitled “Family Is Still Family,” plus a series of in-person workshops around the country, presented by API parents of LGBTQ children. The ads will run for the first time on major international Asian television networks in the U.S. during June for LGBT Pride Month.

A special news conference will unveil these powerful television ads and introduce API and LGBTQ parents and children who will share their stories of heartbreak and triumph. The news conference will take place on Tuesday, May 17 in New York City.

Watch the press conference via Meerkat on Twitter live-streaming at 5:30ET/2:30PT p.m. and again at 6:30ET/3:30PT p.m. The earlier broadcast will be a shortened, 30-minute press conference. The later broadcast will be a longer, 60-minute program where parents and young people will tell their full stories of love, acceptance, and struggle.

Credentialed reporters can listen-in on the press conference by dialing into a conference line: Dial-in number: 1-866-214-4423. Participant code: 9572933#. This line is reserved only for representatives of the news media. Download the NQAPIA Family Is Still Family Media Kit here.

API LGBT youth face unique obstacles to coming out, including the fear of shaming and dishonoring their parents and ancestors. These cultural obstacles often lead to self-loathing, depression, and suicide. NQAPIA’s revolutionary multilingual “Family Is Still Family” advertising campaign removes the specter of shame, silence, and guilt by having parents open the closet door for their kids, offering unconditional love and acceptance. These life-affirming messages are presented in English, Chinese (Mandarin and Cantonese dialects), Hindi, Korean, Japanese, Vietnamese, Lao, and Tagalog.

Multilingual PSAs
“For generations, a culture of shame and misinformation has kept Asian American youth in the closet,” said Glenn Magpantay, Executive Director of NQAPIA. “Our new Asian Family Acceptance Campaign will break this cycle of shame and suicide by helping API parents, many who are immigrants and bilingual, to open the door to unconditional love and acceptance for their LGBT children.”

The “Family Is Still Family” TV ad campaign will run in June (LGBT Pride Month). The ads are scheduled to air on:

 • SinoVision (Chinese) June 1 to June 7
 • Television Korea 24 (TVK) June 8 to June 14
 • StarTV (South Asian) June 15 to June 21
 • Mnet (Music channel based in South Korean) – ongoing from now to end of June

A different ethnic ad in each language will run each week during June. More placements are still being secured and will be announced shortly

The following API parents and children will share their stories at the May 17 news conference:

 • Joanne Lee: Mother of Skylar, a trans teen in Wisconsin who committed suicide because he felt he lacked family support
 • Pastor Danilo Cortez: A Southern Baptist minister from Los Angeles who works to change anti-LGBT church policy; father of a gay son
 • Marsha Aizumi: Mother of trans son from Pasadena
 • Kham Moua: Gay man and survivor of conversion therapy ordered by his parents
 • Tevin Ith: Out-of-closet college student and member of PrYSM, a queer Southeast Asian and youth of color organization

Chinese PSA
Supporting the PSA campaign is an innovative twelve-city tour of Asian Family Acceptance Workshops, beginning in May, led by parents who appear in the NQAPIA ad campaign. The workshops will offer culturally appropriate peer-support and practical steps to empower API parents to support their LGBTQ children in the coming-out process. Host cities will include Washington, DC; New York City; Chicago; Philadelphia; Atlanta; New Orleans, Seattle; Boston; and San Diego, among others.


NQAPIA thanks the generous support of the Arcus Foundation, David Bohnett Foundation, API Dream Team Giving Circle, CJ Huang Foundation, Asian Pride Project, PFLAG, GSA Network, Advocates for Youth, and Media Sponsor Comcast/NBC Universal.

# # #