Posts

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัว . . .ความรักก็ยังคงเป็นความรัก . . .

Thai Leaflet

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัว . . .ความรักก็ยังคงเป็นความรัก . . .

ผู้ปกครองและครอบครัวจำนวนมากมีสมาชิกครอบครัวเป็นเลสเบี้ยน เกย์ คนสองเพศ หรือคนแปลงเพศ (LGBT)  เมื่อบุตรที่รัก “ออกมาเปิดตัว” ก็เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกในครอบครัวจะตั้งคำถาม  ข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการที่คุณควรรู้เกี่ยวกับจุดยืนในการจัดการกับคำถามของคุณมีดังต่อไปนี้

  • คนเราไม่ได้เลือกว่าตนจะรักใครหรือรักอย่างไร

การเป็น LGBT ไม่ใช่เรื่องของทางเลือกหรืออุบัติเหตุ  และก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการอพยพมาที่สหรัฐ การอาศัยในเมืองใหญ่ หรือการมีเพื่อนที่เป็น LGBT ในความเป็นจริงแล้วตามข้อมูลของสถาบันวิลเลี่ยมส์ คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย UCLA ประชากรเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกในสหรัฐ 325,000 คนหรือคิดเป็น 2.8% ระบุตนเองว่าเป็น LGBT  แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าปัจจัยใดที่เป็นตัวกำหนดรสนิยมและเอกลักษณ์ทางเพศ แต่ผู้คนที่เป็น LGBT จะรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่วัยเด็ก

  • ผู้ปกครองและบุตรหลานที่เป็น LGBT ไม่ได้ทำสิ่งใดผิด

ความรู้สึกผิดและความละอายเป็นความรู้สึกเริ่มต้นที่พบได้ทั่วไปสำหรับผู้ปกครองของคนที่เป็น LGBT แต่ผู้ปกครองไม่ใช่สาเหตุที่บุตรหลานของพวกเขาเป็น LGBT   มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ยังไม่ทราบแน่ชัดซึ่งเป็น “สาเหตุ” ที่ทำให้เป็น LGBT  การเป็น LGBT เป็นเพียงตัวตนของเด็กเท่านั้น  การวิจัยพบว่าการยอมรับของครอบครัวช่วยส่งเสริมสุขภาพและความผาสุขได้  ความรักและการสนับสนุนของครอบครัวช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและการทำร้ายตนเอง เช่น การใช้สารเสพติด ปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการฆ่าตัวตาย

  • ผู้ที่เป็น LGBT สามารถมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

LGBT หลายคนมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพดี สหรัฐและโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีรัฐและประเทศต่างๆ ให้การยอมรับการแต่งงานในเพศเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ  สถาบันวิลเลี่ยมพบว่าจากจำนวน 33,000 คนของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันนั้น 26% ในจำนวนนี้กำลังเลี้ยงบุตรของพวกเขาเอง  นอกจากนี้ LGBT แต่ละคนก็มีชีวิตการทำงานที่ประสบความสำเร็จ  ธุรกิจ บริษัท หน่วยงาน องค์กรไม่แสวงหากำไรหลายแห่งสนับสนุนพนักงานที่เป็น LGBT ของพวกเขาอย่างเปิดเผย

  • ความเชื่อทางศาสนากำลัง เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการขึ้นและเปิดรับ LGBT มากขึ้น

ความเชื่อและศาสนาหลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงและเปิดรับชาว LGBT มากขึ้นเรื่อยๆ   เนื้อหาในคัมภีร์ทางศาสนาถูกเขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าความคิดและวัฒนธรรมของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หลายความเชื่อยอมรับแล้วว่าการต้อนรับชาว LGBT เข้ากลุ่มเป็นการตอกย้ำคุณค่าทางศาสนาและจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งเกี่ยวกับความรัก ความปราถนาดี พระเจ้าผู้ทรงเมตตา และความเชื่อที่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ

  • ทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

กฎหมายสิทธิมนุษยชนของหลายรัฐและหลายเขตปกครองให้การปกป้องคุ้มครองชาว LGBT  แต่ยังอาจจะมีการกีดกันต่อบุคคลผู้ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม ความปลอดภัย และความเคารพต่อผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา สถานที่กำเนิด สถานะการย้ายถิ่นฐาน รสนิยมทางเพศ หรือเอกลักษณ์ทางเพศ

  • ให้การศึกษาแก่ตัวท่านเองและผู้อื่น

ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลมีพร้อมอยู่แล้ว กลุ่มต่างๆ เช่น PFLAG (กลุ่มเพื่อผู้ปกครอง ครอบครัว และเพื่อนผู้สนับสนุน LGBT อันเป็นที่รักของพวกเขา) สมาพันธ์ชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิคที่แปลกแยกแห่งชาติ (NQAPIA) และโครงการความภาคภูมิใจของชาวเอเชียคือแหล่งทรัพยากรที่ให้การสนับสนุนคุณและครอบครัว  ติดต่อพวกเขาได้ที่ www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org

คุณไม่ได้โดดเดี่ยว

 

Download the Thai leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

Southeast Asian Parents who Love their LGBT Kids – PSAs

Parents_Lao_Web

Southeast Asian Parents who love their LGBT kids – PSA

Wouldn’t it be amazing to have Asian American parents who love their LGBT kids say that… on television… in Vietnamese and Lao? In June, tune in to your local Asian Television station, and see for yourselves! Translated materials are also available in  VietnameseThaiKhmerHmongLao, and Indonesian. NQAPIA and the Asian Pride Project collaborated to develop a series of multilingual public service announcements (PSA)—short, beautiful videos of Asian American, South Asian, and Southeast Asian parents who love their lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) children. Southeast Asian ethnic television stations will air these videos during the month of June.

Vietnamese with English subtitles – Ha Nguyen, a Vietnamese mother of a gay son English with Lao subtitlesPhanida Phivilay, a Lao mother of a lesbian daughter

Throughout the LGBT Pride Month, we are also releasing videos featuring other Asian, South Asian, and Southeast Asian parents of gay men, lesbian daughters, transgender, and genderqueer kids. Our goals are to diversify the faces of parents who have LGBT kids and to promote understanding and acceptance.

Translated “Family is Still Family, Love is Still Love”

Multilingual Leaflets in 19 Asian languages

NQAPIA and parents developed a series of one-page, translated leaflets for parents who have LGBT kids. The multilingual leaflets answer basic questions about being LGBT and dispel common misperceptions. They are in nineteen (19) Asian languages and scripts—the largest number of languages ever translated from a single LGBT document.

 Vietnamese
Thai
Khmer
Hmong
Lao
Indonesian

We hope the videos and written materials will be helpful resources for young people (and really anyone) who aim to come out to their parents.